Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Κυριακή 4 Μαρτίου 2012


Μια αγκαλιά.
Μπορεί να πει περισσότερα
απ'ό,τι τα λόγια σου.

© Zania - All Rights Reserved